SCANDIC BILLINGEN

Adress: Västra Trädgårdsgatan, Skövde
Beställare: Pandox AB
Utförande: Ytputs med kalkfärg